Upozornění: Neprobíhají žádné volby! / Voting is not open now.

Volby do výboru fakultní odborové organizace na volební období 1.9.2023 - 31.8.2026

  • Informace o volbách jsou zveřejněny na stránkách odborů FF UK.
  • Volby se budou konat elektronicky ve webové aplikaci, a to od od 8:00 dne 28. 6. 2023 do 20:00 dne 29. 6. 2023.

Průběh hlasování

  1. Přihlásíte se uživatelským jménem (novjaff) nebo univerzitním číslem osoby (na průkazu studenta/zaměstnance pod fotografií) a heslem do CASu (stejné jako do SIS). Nemáte-li platné heslo, můžete si jej nastavit na stránkách CAS, případně v jednom z výdejních center.
  2. Ze zobrazené kandidátní listiny vyberete nejvýše pět kandidátů. Současně si zvolíte tajný klíč, který vám kdykoliv později v průběhu voleb umožní provedené hlasování zrušit a hlasovat znovu.
  3. Po uložení vašeho hlasování budete automaticky odhlášeni.

Opakované hlasování se děje obdobným způsobem, jen před zobrazením kandidátní listiny budete vyzváni k zadaní tajného klíče, se kterým jste předchozí hlasování uskutečnili.

Volby jsou tajné

I když se přihlašujete, tajnost voleb zůstává plně zachována. Jediné spojení mezi osobou voliče a odevzdanými hlasy existuje v podobě tajného klíče, který se ovšem na straně voliče nikde neukládá – volič jej musí vždy zadat, aby mohl být přiřazen ke svým hlasům.

Řešení problémů

Nemůžete-li se přihlásit, můžete si změnit heslo na stránkách CAS, případně v jednom z výdejních center. Pokud stále máte jakékoli problémy, kontaktujte volební komisi: ondrej.daniel@ff.cuni.cz; sarka.zamecnikova@ff.cuni.cz; hana.kosakova@ff.cuni.cz.

V případě akutních technických problémů kontaktujte Pavlínu Hotovou na tel. 771 127 624.

Pokud Vám aplikace neumožňuje hlasovat a Vy se přesto domníváte, že volební právo máte (volební právo mají v elektronické volbě všichni členové fakultní odborové organizace, kteří disponují fakultním emailem, ostatní členové hlasují pomocí volebního lístku, viz informace na webu fakultní odborové organizace), prosíme o neprodlené informování volební komise. Po doložení Vašeho volebního práva Vám bude přístup do aplikace dodatečně zřízen.